امانت ۲۳ میلیون کتاب کودک در سال ۹۸/ آذریزدی همچنان پرتقاضا Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امانت ۲۳ میلیون کتاب کودک در سال ۹۸/ آذریزدی همچنان پرتقاضا

به گزارش سرویس خبری ایران: امانت ۲۳ میلیون کتاب کودک در سال ۹۸/ آذریزدی همچنان پرتقاضا به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ۱۸ تیر به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان در کشور اعلام شده است. روزی که مقارن با روز درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس خوب کشورمان در سال ۱۳۸۸ است.

تبلیغات