اما و اگرهای سربازی؛ از پارتی‌بازی و خرید خدمت خبری نیست! Archives - سخا | سرویس خبری ایران

اما و اگرهای سربازی؛ از پارتی‌بازی  و خرید خدمت خبری نیست!

به گزارش سرویس خبری ایران:  اما و اگرهای سربازی؛ از پارتی‌بازی و خرید خدمت خبری نیست! گروه انتظامی خبرگزاری فارس- مریم عرب‌انصاری: سربازی دغدغه روزهای جوانی فرزندان ذکور ایرانی است؛ قصه پرغصه ای از نظر بعضی ها; شاید از این لحاظ که فکر می‌کنند دو سال از عمرشان را  به هدر می‌رود؛ یا فکر می‌کنند

تبلیغات