امضاء ۲ تفاهم‌نامه همکاری برای شناسایی علل وقوع جرم Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امضاء ۲ تفاهم‌نامه همکاری برای شناسایی علل وقوع جرم

به گزارش سرویس خبری ایران:  امضاء ۲ تفاهم‌نامه همکاری برای شناسایی علل وقوع جرم به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی به منظور شناسایی بسترها، زمینه‌ها و علل وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، تحلیل هزینه فایده اقدامات پیشگیرانه در اماکن مرتبط با سازمان و پیش بینی اقدامات مشترک به

تبلیغات