امضای تفاهم‌نامه همکاری بین هتل‌های فرودگاهی و سازمان هواپیمایی کشوری Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین هتل‌های فرودگاهی و سازمان هواپیمایی کشوری

به گزارش سرویس خبری ایران: امضای تفاهم‌نامه همکاری بین هتل‌های فرودگاهی و سازمان هواپیمایی کشوری اخبار شرکتها ؛ مدیرعامل شرکت هتل‌های فرودگاهی امام خمینی(ره) در تشریح بازدید مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان هواپیمایی کشوری گفت: طی این دیدار از بخش‌های مختلف هتل‌های فرودگاهی بازدید به عمل آمد که در نتیجه با

تبلیغات