امضای تفاهم همکاری اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری منطقه ویژه لامرد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امضای تفاهم همکاری اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری منطقه ویژه لامرد

به گزارش سرویس خبری ایران: امضای تفاهم همکاری اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری منطقه ویژه لامرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از منطقه ویژه اقتصادی لامرد، فریدون فدایی دولت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ضمن تشریح مفاد تفاهم نامه همکاری با اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، افزود: در راستای تسهیل شرایط به منظور

تبلیغات