امکان سنجی برای ایجاد نخستین مرکز بین المللی تیمار حیوانات در تهران Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امکان سنجی برای ایجاد نخستین مرکز بین المللی تیمار حیوانات در تهران

به گزارش سرویس خبری ایران:  امکان سنجی برای ایجاد نخستین مرکز بین المللی تیمار حیوانات در تهران به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس سید علی مفاخریان مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در حاشیه بازدید با اشاره به همکاری شهرداری منطقه ۲۲ برای واگذاری اراضی مناسب در اجرای پروژه های خدماتی، رفاهی به شرکت

تبلیغات