امید اشتوتگارت به حمایت اسپانسرها برای بستن تیمی قوی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امید اشتوتگارت به حمایت اسپانسرها برای بستن تیمی قوی

به گزارش سرویس خبری ایران: امید اشتوتگارت به حمایت اسپانسرها برای بستن تیمی قوی به گزارش خبرگزاری فارس، اشتوتگارتی ها برای فصل بعد می خواهند تیم قوی در بوندس لیگا در اختیار داشته باشند. دست یابی به این امر ربط به تامین هزینه های کافی دارد. طبق نوشته هفته نامه کیکر باشگاه اشتوتگارت برای این

تبلیغات