امید برزیل به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در فوتبال برزیل Archives - سخا | سرویس خبری ایران

امید برزیل به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در فوتبال باشگاهی

به گزارش سرویس خبری ایران: امید برزیل به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در فوتبال باشگاهی به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از ۳ ماه تاخیر رقابت های لیگ فوتبال حرفه ای برزیل شروع شد. این مسابقات با پیشنهاد فدراسیون فوتبال و موافقت دولت، از روز گذشته بدون تماشاگر و تحت اقدامات جدی بهداشتی پس از

امید برزیل به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در فوتبال برزیل

به گزارش سرویس خبری ایران: امید برزیل به رعایت تمام پروتکل های بهداشتی در فوتبال برزیل به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از ۳ ماه تاخیر رقابت های لیگ فوتبال حرفه ای برزیل شروع شد. این مسابقات با پیشنهاد فدراسیون فوتبال و موافقت دولت، از روز گذشته بدون تماشاگر و تحت اقدامات جدی بهداشتی پس از

تبلیغات