انتخابات کمیسیون ورزشکاران| انصراف میراسماعیلی و ابهام در خصوص تایید آیین‌نامه Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتخابات کمیسیون ورزشکاران| انصراف میراسماعیلی و ابهام در خصوص تایید آیین‌نامه

به گزارش سرویس خبری ایران: انتخابات کمیسیون ورزشکاران| انصراف میراسماعیلی و ابهام در خصوص تایید آیین‌نامه به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، انتخابات رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون ورزشکاران ساعت ۱۰ امروز شروع شد که کیکاووس سعیدی، طاهره طاهریان دبیرکل و نایب‌رئیس کمیته و همینطور پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در این نشست

تبلیغات