انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس/ پیرهادی رئیس شد

به گزارش سرویس خبری ایران:  انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس/ پیرهادی رئیس شد به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی با حضور اعضای این فراکسیون برگزار شد. بر‌اساس این گزارش محسن پیرهادی با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون‌، جعفر قادری به عنوان نایب رئیس اول،

انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس

به گزارش سرویس خبری ایران:  انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی با حضور اعضای این فراکسیون برگزار شد. بر‌اساس این گزارش محسن پیرهادی با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون‌، جعفر قادری به عنوان نایب رئیس اول، علی اکبر کریمی

تبلیغات