انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین

به گزارش سرویس خبری ایران: انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین به گزارش خبرگزاری فارس، مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین در محل خانه هنرمندان، سالن استاد شهناز با حضور اعضای انجمن و همچنین نماینده اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی استان تهران برگزار

تبلیغات