انتشار اثری از نجیب محفوظ در ایران با پایبندی به کپی‌رایت کتاب Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتشار اثری از نجیب محفوظ در ایران با پایبندی به کپی‌رایت کتاب

به گزارش سرویس خبری ایران: انتشار اثری از نجیب محفوظ در ایران با پایبندی به کپی‌رایت کتاب به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، «نجوای ستارگان» شامل ۱۸ داستان کوتاه با نام‌های تنور، سهم زندگی، تعقیب، پسر محلّه، نبقه در قلعه قدیمی، جیغ، پیشگویی نمله، بدشگون، شیخوم، خدنگ، نجوای ستارگان، پدر ما عجوه، طوفان،

تبلیغات