انتشار «شاهنامه شاه خورشید چهر» نوشته کاشفی خوانساری Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتشار «شاهنامه شاه خورشید چهر» نوشته کاشفی خوانساری

به گزارش سرویس خبری ایران: انتشار «شاهنامه شاه خورشید چهر» نوشته کاشفی خوانساری به گزارش خبرگزاری فارس، کتاب «شاهنامه شاه خورشید چهر» با موضوع بررسی سنت حمله سرایی در ادب پارسی منتشر شد. «شاهنامه شاه خورشید چهر» نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری، پژوهشی درباره منظومه‌های حمله حیدری در وصف مولای متقیان از سوی نشر گویا راهی

تبلیغات