انتشار فراخوان‌های جشنواره تجسمی جوانان و بنای یادبود شهدای رجا Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتشار فراخوان‌های جشنواره تجسمی جوانان و بنای یادبود شهدای رجا

به گزارش سرویس خبری ایران: انتشار فراخوان‌های جشنواره تجسمی جوانان و بنای یادبود شهدای رجا به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری فارس، فراخوان بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان منتشر شد.  بیست و هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به منظور گسترش و پیشبرد سطح هنری هنرمندان جوان و ارتقاء توان تخصصی آنها، با هدف شناسایی

تبلیغات