انتشار ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی نفت و میعانات گازی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتشار ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی نفت و میعانات گازی

به گزارش سرویس خبری ایران: انتشار ۲۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی نفت و میعانات گازی به گزارش خبرگزاری فارس با توجه به اقبال عامه مردم به سرمایه‌گذاری در بورس،‌ فرصت مناسبی برای تامین مالی شرکتها از طریق بورس فراهم شده است. در حال حاضر روزانه بین ۲۵ تا ۳۳ هزار میلیارد تومان در

تبلیغات