انتصاب دکتر ملکی به عنوان «عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتصاب دکتر ملکی به عنوان «عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»

به گزارش سرویس خبری ایران:  انتصاب دکتر ملکی به عنوان «عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»   در ابلاغی از سوی وزیر آموزش و پرورش، دکتر حسن ملکی به عنوان عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.  محسن حاجی میرزایی در ابلاغی دکترحسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش

تبلیغات