انتصاب «محمود حبیبی» به عنوان «مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات» Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتصاب «محمود حبیبی» به عنوان «مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات»

به گزارش سرویس خبری ایران:  انتصاب «محمود حبیبی» به عنوان «مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات» به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، متن حکم محسن حاجی میرزایی، به شرح زیر است: جناب آقای محمود حبیبی  باتوجه به صلاحیت و تجربیات جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان (مدیر کل دفتر فناوری

تبلیغات