انتصاب کمیته علمی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت+اسامی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتصاب کمیته علمی مبارزه با کرونا در  وزارت بهداشت+اسامی

به گزارش سرویس خبری ایران:  انتصاب کمیته علمی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت+اسامی به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، سعید نمکی، وزیر بهداشت، در حکمی دبیر و اعضای کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری‌‌های عفونی به خصوص کرونا ویروس در ستاد وزارت بهداشت را منصوب کرد.  در متن حکم وزیر بهداشت خطاب به جمشیدی

تبلیغات