انتقاد اسطوره فرانسه از کاهش شماره ۹ های واقعی در فوتبال امروزی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتقاد اسطوره فرانسه از کاهش  شماره ۹ های واقعی  در فوتبال امروزی

به گزارش سرویس خبری ایران: انتقاد اسطوره فرانسه از کاهش شماره ۹ های واقعی در فوتبال امروزی به گزارش خبرگزاری فارس، «ژان پیر پاپن» در مصاحبه با اوست فرانس از نبود فورواردهای توانمند هدف در فوتبال انتقاد کرده است. وی گفت: اگر از من بپرسید مهاجمی با خصوصیات مشابه من در فوتبال امروزی وجود دارد،

تبلیغات