انتقاد عضو شورا از تعدیل خبرنگاران Archives - سخا | سرویس خبری ایران

انتقاد عضو شورا از تعدیل خبرنگاران

به گزارش سرویس خبری ایران:  انتقاد عضو شورا از تعدیل خبرنگاران به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در صحن شورای شهر درباره تعدیل خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاران صداهای شهر هستند که تعدیل آنها سبب ضعیف شدن این صداها می‌شود. وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از رسانه‌ها به بهانه

تبلیغات