اولتیماتوم شورای شهر به مالکان ساختمان‌های ناایمن/قطع آب و برق در صورت بی‌توجهی به اخطارها Archives - سخا | سرویس خبری ایران

اولتیماتوم شورای شهر به مالکان ساختمان‌های ناایمن/قطع آب و برق در صورت بی‌توجهی به اخطارها

به گزارش سرویس خبری ایران:  اولتیماتوم شورای شهر به مالکان ساختمان‌های ناایمن/قطع آب و برق در صورت بی‌توجهی به اخطارها زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره پایش ایمنی ساختمان‌های شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی گفت: در ‌ دی و بهمن سال گذشته مصوبات مهمی

تبلیغات