اولویت‌های تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

اولویت‌های تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

به گزارش سرویس خبری ایران: اولویت‌های تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی امروز در جلسه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران عامل و معاونان نظام بانکی گفت: علی رغم شرایط کنونی کشور به لحاظ تنگناهای تامین نقدینگی و کمبود منابع بانکی، اما منابع ارزی و

تبلیغات