اولویت ما حفظ ایمنی شهروندان است Archives - سخا | سرویس خبری ایران

اولویت ما حفظ ایمنی شهروندان است

به گزارش سرویس خبری ایران:  اولویت ما حفظ ایمنی شهروندان است به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اظهارات مطرح شده پیرامون ایمنی انبار نفت شهران گفت: انبار نفت شهران یکی از مواردی است که قبل از اینکه تهران گسترش پیدا کند

تبلیغات