ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر از مددجویان در کنار زندان گرمسار Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر از مددجویان در کنار زندان گرمسار

به گزارش سرویس خبری ایران:  ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر از مددجویان در کنار زندان گرمسار به گزارش خبرگزاری فارس، در راستای توسعه اشتغال زندانیان، مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان سمنان و رئیس زندان گرمسار از شرکت میهن‌یدک واقع در شهرک صنعتی گرمسار بازدید کردند. مدیرعامل شرکت میهن یدک در این بازدید، قول مساعد همکاری

تبلیغات