ایجاد شبکه شاد کنار از یک ماه بعد از کرونا Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ایجاد شبکه شاد کنار از یک ماه بعد از کرونا

به گزارش سرویس خبری ایران:  ایجاد شبکه شاد کنار از یک ماه بعد از کرونا وزیر آموزش و پرورش در دیدار با کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت:  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از نقطه‌های امید سرزمین ماست، اینجا یکی از عرصه‌های فرهنگ‌ سازی، تمدن سازی، هویت سازی و شخصیت سازی

تبلیغات