ایران در سال ۲۰۱۸ بیشترین میزان یارانه انرژی را در جهان پرداخت کرد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

ایران در سال ۲۰۱۸ بیشترین میزان یارانه انرژی را در جهان پرداخت کرد

به گزارش سرویس خبری ایران: ایران در سال ۲۰۱۸ بیشترین میزان یارانه انرژی را در جهان پرداخت کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انجمن بهره وری ایران، سید حمید کلانتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران در نشست خبری دهمین همایش ملی بهره وری گفت: تنها چیزی که در شرایط کرونا و تحریم تعطیلی

تبلیغات