اینترمیلان برای مدافع ورونا ۲۰ میلیون پیشنهاد کرد Archives - سخا | سرویس خبری ایران

اینترمیلان برای مدافع ورونا ۲۰ میلیون پیشنهاد کرد

به گزارش سرویس خبری ایران: اینترمیلان برای مدافع ورونا ۲۰ میلیون پیشنهاد کرد به گزارش خبرگزاری فارس، اینترمیلان از مدت ها قبل خواهان به خدمت گیری «ماراش کومبولا» از وروناست. اینتری ها در روزهای اخیر متوجه شدند که لاتزیو  نیزبا جدیت پروژه جذب مدافع ۲۰ ساله را دنبال می کند. نراتزوری برای آنکه جلوی انتقال

تبلیغات