اینفانتینو: سلامتی مهم تر از فوتبال است Archives - سخا | سرویس خبری ایران

اینفانتینو: سلامتی مهم تر از فوتبال است

به گزارش سرویس خبری ایران: اینفانتینو: سلامتی مهم تر از فوتبال است به گزارش خبرگزاری فارس، «جیانی اینفانتینو» در ماه های اخیر بارها در ارتباط با فوتبال و بحران کرونا اظهار نظرکرده است. عالی ترین مقام فوتبال جهان از طریق سایت فیفا در ارتباط با وضعیت کنونی فوتبال و وجود کرونا، برای اعضای خانواده این

تبلیغات