بازداشت متهم امنیتی سابقه‌دار پیش از اقدام تروریستی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازداشت متهم امنیتی سابقه‌دار پیش از اقدام تروریستی

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازداشت متهم امنیتی سابقه‌دار پیش از اقدام تروریستی به گزارش خبرنگار قضایی فارس در اوایل خرداد ماه امسال بود که مجموعه اطلاعاتی کشور از وقوع یک سری اقدامات خرابکارانه از سوی یکی از متهمان قدیمی در کشور با خبر شد. بررسی ها حکایت از آن داشت که زن جوانی به

تبلیغات