بازدید از پروژه بهسازی پیاده روها و مسیر دوچرخه خیابان کریمخان Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازدید از پروژه بهسازی پیاده روها و مسیر دوچرخه خیابان کریمخان

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازدید از پروژه بهسازی پیاده روها و مسیر دوچرخه خیابان کریمخان به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران طی این بازدید میدانی که به اتفاق صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و امیرخادمی مشاور معاون فنی و عمرانی و مدیر حوزه معاونت

تبلیغات