بازدید حضوری ۳۹ هزار بازرس از مدارس/ ارائه گزارش بخشنامه تعارض منافع ۸۰ درصد استان‌ها Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازدید حضوری ۳۹ هزار بازرس از مدارس/ ارائه گزارش بخشنامه تعارض منافع ۸۰ درصد استان‌ها

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازدید حضوری ۳۹ هزار بازرس از مدارس/ ارائه گزارش بخشنامه تعارض منافع ۸۰ درصد استان‌ها به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در مورد برطرف شدن تبعیض آموزشی در مدارس اظهار کرد: باید مشخص شود که از

تبلیغات