بازدید سرزده حناچی از سالن عروجیان بهشت زهرا(س) Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازدید سرزده حناچی از سالن عروجیان بهشت زهرا(س)

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازدید سرزده حناچی از سالن عروجیان بهشت زهرا(س) به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس پیروز حناچی شهردار تهران به همراه کاظمی مدیرکل دفتر حوزه شهردار، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با حضور در مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا(س)

تبلیغات