بازدید مدیر شبکه قرآن و معارف از پشت صحنه «یکی بود، یکی نبود» Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازدید مدیر شبکه قرآن و معارف از پشت صحنه «یکی بود، یکی نبود»

به گزارش سرویس خبری ایران: بازدید مدیر شبکه قرآن و معارف از پشت صحنه «یکی بود، یکی نبود» به گزارش خبرگزاری فارس، جواد شیخ اکبری مدیر شبکه قرآن و معارف سیما از محل ضبط سریال «یکی بود، یکی نبود» بازدید و با عوامل این مجموعه در محل ضبط برنامه گفت وگو کرد. شیخ اکبری با تشکر

تبلیغات