بازپرس پاکدست؛ از فعالیت دانشجویی تا ایستادگی در مقابل خواسته نابجای طبری Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازپرس پاکدست؛ از فعالیت دانشجویی تا ایستادگی در مقابل خواسته نابجای طبری

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازپرس پاکدست؛ از فعالیت دانشجویی تا ایستادگی در مقابل خواسته نابجای طبری حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، روز گذشته نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.  در این جلسه قاضی بابایی مطالبی

تبلیغات