بازگشایی مرز ریلی اینچه برون با ترکمنستان بعد از ۴ ماه توقف Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازگشایی مرز ریلی اینچه برون با ترکمنستان بعد از ۴ ماه توقف

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک ایران، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از توقف چهار ماهه فعالیت مرزی، در “اینچه برون” گلستان با کشور ترکمنستان در مسیرهای ریلی و جاده ای، عصر دیروز ۳۰ واگن سیمان به وزن هزار و ۹۵۰ تن از طریق مرز ریلی به  کشور ترکمنستان

تبلیغات