بازگشت شرکت‌های منحله «آوای سلامت» با نام جدید! Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بازگشت شرکت‌های منحله «آوای سلامت» با نام جدید!

به گزارش سرویس خبری ایران:  بازگشت شرکت‌های منحله «آوای سلامت» با نام جدید! خبرگزاری فارس – گروه سلامت: موضوع رانت، انحصار و تعارض منافع از چالش‌های جدی نظام سلامت به شمار می‌رود. با روی کار آمدن دکتر نمکی به عنوان وزیر بهداشت در اسفند سال ۱۳۹۷، مبارزه با فساد از طریق ایجاد شفافیت و تغییرات

تبلیغات