بانک‌ها اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند/ لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بانک‌ها اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند/ لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها

به گزارش سرویس خبری ایران:  بانک‌ها اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند/ لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت الله سید ابراهیم رییسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه

تبلیغات