باید مهارت «زندگی کردن» را به دانش آموزان یاد دهیم Archives - سخا | سرویس خبری ایران

باید مهارت «زندگی کردن» را به دانش آموزان یاد دهیم

به گزارش سرویس خبری ایران:  باید مهارت «زندگی کردن» را به دانش آموزان یاد دهیم به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس علی اصغر احمدی ،استاد روان شناسی دانشگاه تهران در نشست علمی و تخصصی تبیین ابعاد جامعه شناسی روانشناختی و تربیتی خشونت خانگی و ارائه راهکارهای تربیتی اظهار داشت: مهمترین مشکل خانواده ها در برقراری

تبلیغات