با چادر در مراسم دفاع پایان‌نامه‌ام در هلند حاضر شدم/ اساتید شاخصِ محجبه در اقلیت‌اند Archives - سخا | سرویس خبری ایران

با چادر در مراسم دفاع پایان‌نامه‌ام در هلند حاضر شدم/ اساتید شاخصِ محجبه در اقلیت‌اند

به گزارش سرویس خبری ایران: با چادر در مراسم دفاع پایان‌نامه‌ام در هلند حاضر شدم/ اساتید شاخصِ محجبه در اقلیت‌اند خبرگزاری فارس ـ گروه فرهنگ عمومی: این روزها که در جامعه، طیفی پایبند به سنت و فرهنگ تاریخی و قدمایی ما، معتقد به عدم حضور بانوان در عرصه اجتماع هستند و بین حفظ عفت و

تبلیغات