بخش های مختلف در زمستان ۹۸ چقدر گاز مصرف کردند+ جدول Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بخش های مختلف در زمستان ۹۸ چقدر گاز مصرف کردند+ جدول

به گزارش سرویس خبری ایران: بخش های مختلف در زمستان ۹۸ چقدر گاز مصرف کردند+ جدول به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات گزارش فصلی اقتصاد در زمستان سال ۹۸ درباره وضعیت میزان تولید و مصرف انرژی توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. براین اساس در فصل زمستان ۱۳۹۸ تعداد کل انشعاب آب شرب در

تبلیغات