بدترین عملکرد تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا از سال ۲۰۱۶/احتمال ورشکستگی های جدید Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بدترین عملکرد تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا از سال ۲۰۱۶/احتمال ورشکستگی های جدید

به گزارش سرویس خبری ایران: بدترین عملکرد تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا از سال ۲۰۱۶/احتمال ورشکستگی های جدید به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا که سوددهی ضعیف آنها در سال های اخیر سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به آنها حتی پیش از شیوع کرونا و افت قیمت

تبلیغات