براتی: فیفا درباره تعریف نهاد عمومی غیر دولتی قانع نشده/درج عنوان دیگر خلاف مقررات ملی است! Archives - سخا | سرویس خبری ایران

براتی: فیفا درباره تعریف نهاد عمومی غیر دولتی قانع نشده/درج عنوان دیگر خلاف مقررات ملی است!

به گزارش سرویس خبری ایران: براتی: فیفا درباره تعریف نهاد عمومی غیر دولتی قانع نشده/درج عنوان دیگر خلاف مقررات ملی است! به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمد رضا براتی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته میان فیفا و فدراسیون فوتبال عنوان کرد: با توجه به شرایطی که در

تبلیغات