برترین دروازه‌بانان جزیره با بیشترین سیو/خبری از تیم‌های بالانشین نیست Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برترین دروازه‌بانان جزیره با بیشترین سیو/خبری از تیم‌های بالانشین نیست

به گزارش سرویس خبری ایران: برترین دروازه‌بانان جزیره با بیشترین سیو/خبری از تیم‌های بالانشین نیست به گزارش خبرگزاری فارس، فهرستی از برترین دروازه‌بان جزیره با بیشترین سیو در فصلاخیر لیگ برتر انگلیس منتشر شده است و نکته مهم اینکه سنگربانان تیم‌های بالانشین هیچ کدام در این رده‌بندی حضور ندارند. در شرایطی که ادرسون برزیلی سنگربان

تبلیغات