برخی صنعت مرغداری را به پرتگاه می‌برند/نورچشمی‌ها در اولویت‌اند Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برخی صنعت مرغداری را به پرتگاه می‌برند/نورچشمی‌ها در اولویت‌اند

به گزارش سرویس خبری ایران: برخی صنعت مرغداری را به پرتگاه می‌برند/نورچشمی‌ها در اولویت‌اند به گزارش خبرگزاری فارس، صنعت مرغدارى در اثر تعدد متولیان و مراکز تصمیم گیرى و نداشتن نگاه فنى وکارشناسى و نیز غالب بودن نگاه دولتى به صورت روزمرگى اداره می‌شود، هشدارهاى دلسوزانه کارشناسان این حوزه درماههاى گذشته هم تاثیرى در این

تبلیغات