بررسی اسناد و اقدامات براندازانه بیت‌العدل بهائیت طی ٢٠ سال گذشته Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بررسی اسناد و اقدامات براندازانه بیت‌العدل بهائیت طی ٢٠ سال گذشته

به گزارش سرویس خبری ایران:  بررسی اسناد و اقدامات براندازانه بیت‌العدل بهائیت طی ٢٠ سال گذشته خبرگزاری فارس ـ سیده فاطمه حسینی: یکی از راه‌های از بین بردن هویت و فرهنگ جوامع مختلف برای چپاول ثروتهای آنان ایجاد فرقه های مختلف از سوی استعمارگران است، از جمله این فرقه ها “فرقه ضاله بهاییت” است، که در

تبلیغات