بررسی فرصت‌های تحولی فناوری زنجیره بلوکی صنایع معدنی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بررسی فرصت‌های تحولی فناوری زنجیره بلوکی صنایع معدنی

به گزارش سرویس خبری ایران:  بررسی فرصت‌های تحولی فناوری زنجیره بلوکی صنایع معدنی به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان ” فرصت های تحولی فناوری زنجیره بلوکی در بخش معدن و صنایع معدنی”  آورده است: فناوری‌ها و نوآوری‌های «عصر انقلاب صنعتی چهارم» چهره و شالوده

تبلیغات