بررسی نقش مالیات در کاهش کسری بودجه دولت در یک برنامه تلویزیونی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بررسی نقش مالیات در کاهش کسری بودجه دولت در یک برنامه تلویزیونی

به گزارش سرویس خبری ایران: بررسی نقش مالیات در کاهش کسری بودجه دولت در یک برنامه تلویزیونی به گزارش خبرگزاری فارس، امشب ۷ تیرماه، در برنامه «پایش» لزوم توجه به اصلاح فرآیندهای مالیاتی و نقش آن در کاهش کسری بودجه دولت با حضور هادی ترابی فر، کارشناس امور مالیاتی، بررسی می شود. در بخش دوم

تبلیغات