بررسی وضعیت فعلی صنعت پوشاک در یک برنامه تلویزیونی Archives - سخا | سرویس خبری ایران

بررسی وضعیت فعلی صنعت پوشاک در یک برنامه تلویزیونی

به گزارش سرویس خبری ایران: بررسی وضعیت فعلی صنعت پوشاک در یک برنامه تلویزیونی به گزارش خبرگزاری فارس، امشب ۱ تیر، در اولین برنامه «پایش» در فصل تابستان، با توجه به ظرفیت های بازار پوشاک ایران و نقش آن در ایجاد اشتغال و ارزآوری، این موضوع محور برنامه قرار گرفته و رضا تازیکی، مدیر ملی

تبلیغات