برقراری ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با ۶ سامانه دیگر Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برقراری ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با ۶ سامانه  دیگر

به گزارش سرویس خبری ایران: برقراری ارتباط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با ۶ سامانه دیگر به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی طراحی و راه‌اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل

تبلیغات