برنامه‌های قرآنی شهر تهران با اولویت آموزش یکسان‌سازی می‌شود Archives - سخا | سرویس خبری ایران

برنامه‌های قرآنی شهر تهران با اولویت آموزش یکسان‌سازی می‌شود

به گزارش سرویس خبری ایران: برنامه‌های قرآنی شهر تهران با اولویت آموزش یکسان‌سازی می‌شود به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس دوره‌های حفظ قرآن کریم به صورت مجازی توسط فرهنگسرای قرآن برگزار می‌شود. این دوره‌ها شامل دوره‌های حفظ تخصصی قرآن و حفظ سوره‌های منتخب شامل سوره‌های «یاسین»، «واقعه»، «تبارک» و چند سوره دیگر

تبلیغات